Terms of Use (Danish version after English version)

By using this website you accept these terms of use. If you do not accept these terms you must leave the site.

 

General

We reserve the right to change any information on the website including prices, delivery times, indicative images and these terms of use.

Logos, names, trademarks and brands at iUnlock.dk are not owned by iUnlock.dk except iUnlock.dk’s own logo and name.

 

Blacklisted / not paid / lost / stolen phones and our services

The term blacklist covers phones that are not paid off, lost, stolen, insurance claimed and more. It is the customer’s responsibility to check whether the mobile phone is blacklisted.

Our services are only for phones that are not blacklisted unless otherwise stated. Refunds are given in some cases if orders are wrong, but generally no refunds are given.

‘Premium’ services unlock all phones regardless of status, blacklist and contract. We do not check if the iPhone is stolen / insurance claimed / lost etc. and we do not guarantee that removing the simlock will make the devices work.

Note that unlocking / removal of simlock does not remove any IMEI blocking / blacklisting. Only unbarring / cleaning services will remove the IMEI blocking.

 

Prices

Prices on the website are indicative. If a price changes after placing an order, the customer will be be notified. In this case, the customer can either pay the difference or choose to cancel the order and get a refund.

 

Orders

By ordering through the website, by e-mail or over the telephone, you agree to accept all these terms. Customers who order a permanent unlock will receive an email when the phone is unlocked. Further information is given while purchasing the products.

 

Payment Terms

Payment can be done with VISA, MasterCard, American Express, Maestro Card, JBC, Discover and other cards.

Payment can also be made by bank transfer to the following account: Reg. No .: 3640 Item No .: 11023207 to Bank: Danske Bank.

Please state order id when transferring by bank transfer. Order ID can be found in the order confirmation.

Resellers / bulk buyers: Credit purchases / amount due will be charged at the end of the month. Late payments will be charged fees. The rest of the conditions are acc. to credit laws.

 

Delivery

Permanent remote unlocks for iPhone are delivered digitally through iTunes / iCloud after approval by Apple. Other unlocks are sent with an unlock code via e-mail.

There may be delays due to overloaded servers, weekends, holidays and other delays which are out of our reach. The delivery times are stated in business days, unless declared otherwise.

iUnlock are not responsible for late deliveries. Delivery times are indicative and not guaranteed.

 

Warranty

All products and services are under a 24 month consumer protection legislation according to Danish laws and regulations.

If you have spotted an error or defect in a product, you should contact us as soon as possible.

 

Returns

When purchasing an unlock, you agree that you can not cancel the order. This is due to our ability to cancel orders once they are placed. Orders are automated with API which is why they can not be stopped.

It is the customer’s responsibility to ensure that their choices and entries are correct. In many cases there are no refunds when customer makes incorrect entries or orders (IMEI, operator, etc.). One can, in some cases, by contacting us immediately, rectify an error in the order.

It is the customer’s responsibility to ensure that the phone hardware will work on the network they want to use after unlocking.

 

100% money back guarantee

All our services on our website are covered by our guarantee. The guarantee does not apply if you send wrong IMEI or choose the wrong service. We do not get fees refunded when we forward data in the system which is why we can not give refunds in these cases.

 

Relocking / re-locking

iUnlock.dk is not liable for a carrier relocking an IMEI, unless it is stated that we give a guarantee. It happens very rarely that an operator locks an IMEI again.

 

Privacy Policy

All information relating to clients and their phones are treated with care to protect identities. All data is stored according to the Privacy Act and then deleted.

By using iUnlock.dk you agree that we may place cookies in your browser.

All information we collect through cookies is used only to analyze trends so we can make the page better for our customers.

All device data such as IMEI numbers are only used in order to carry out that order. No information is forwarded to third parties.

 

 

 

 

Betingelser for brug på dansk
Ved at bruge webstedet accepterer du disse betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer disse betingelser skal du forlade webstedet.

 

Generelt

Der tages forbehold for trykfejl, prisforandringer, afvigelser på leveringstider samt vejledende billeder. Vi forbeholder os retten til at ændre betingelser for brug på ethvert tidspunkt.

Logoer, navne, varemærker og brands på iUnlock.dk er ikke tilhørende iUnlock bortset fra iUnlocks eget logo og navn.

 

Blacklistede / ikke afbetalte / tabte / stjålne telefoner og vores services

Blacklist dækker over telefoner som ikke er afbetalt, tabte, stjålne, meldt til forsikringen m.fl. Det er kundens ansvar at tjekke om mobiltelefonen er blacklisted.

Vores services er kun for telefoner som ikke er blacklistede, medmindre andet er opgivet. Der gives generelt ikke refunderinger hvis man bestiller forkert.

‘Premium’ services låser alle telefoner op, uanset status, blacklist og binding. Vi tjekker ikke om telefonerne er meldt stjålne / tabte m.v. og vi garanterer ikke at de vil virke efter man har fjernet simlåsen.

Bemærk at unlock / fjerning af simlås ikke ophæver en eventuel IMEI spærring / blacklisting.

 

Priser

De angivne priser på unlocks er vejledende. Der tages forbehold for prisforandringer efter ordrer er blevet afgivet, i hvilket tilfælde det vil blive oplyst over for kunden. I dette tilfælde kan kunden enten betale differencen eller få ophævet købet med alle penge retur.

 

Ordrer

Ved ordre gennem hjemmesiden, over e-mail eller over telefon accepterer du alle disse betingelser. Kunder der bestiller et permanent unlock vil modtage en e-mail når telefonen er låst op. Nærmere information er opgivet ved køb af services.

 

Betalingsbetingelser

Betaling kan foregå med Dankort, VISA, MasterCard, American Express, Maestro Card, JBC, Discover m.fl.

Betaling kan også ske ved bankoverførsel til følgende konto: Reg. nr.: 3640 Konto nr.: 11023207 Danske Bank.

Påfør venligst ordre id ved bankoverførsel. Ordre id fremgår af ordrebekræftelsen.

Kreditkøb / skyldige beløb bliver opkrævet ved udgangen af måneden. Ved for sen betaling bliver der opkrævet rykkergebyr. Resten af betingelserne er i hht. kreditaftaleloven.

 

Levering

Permanente remote unlocks på iPhones leveres digitalt gennem iTunes efter godkendelse hos Apple. Andre unlocks leveres med en oplåsningskode via e-mail.

Der kan opstå forsinkelser pga. overbelastede servere, weekender, helligdage og andre forsinkelser som er uden for vores rækkevidde. Som udgangspunkt er leveringsrammen opgivet i bankdage, medmindre der er opgivet andet.

iUnlock er ikke ansvarlige for forsinkede leveringer. Leveringstiderne er vejledende og ikke bindende.

 

Reklamationsret

I henhold til købelovens regler som forbruger ydes der 24 måneder reklamationsret på alle varer.

Hvis du har opdaget en fejl eller mangel ved en vare, skal du hurtigst muligt og inden for rimelig tid kontakte os.

 

Fortrydelsesret

Ved køb af et unlock accepterer du, at du ikke kan annullere ordren. Dette er grundet vores muligheder for at annullere ordrer når de er afsendt. Ordrer er automatiserede med API hvorfor de ikke kan standses.

Hvis vi ikke har mulighed for at forsøge at unlocke kundens telefon vil beløbet blive refunderet.

Det er kundens ansvar at sikre sig at deres valg og indtastninger er korrekte. Der gives i mange tilfælde ikke refunderinger ved forkerte indtastninger eller bestillinger (IMEI, operatør osv.). Man kan i nogle tilfælde, ved at kontakte os straks, rette op på en eventuel fejl i ordren.

Det er kundens ansvar at sikre sig, at telefonen vil virke på det netværk man vil bruge, efter en oplåsning.

 

100% garanti for unlock og penge retur

Alle vores services på hjemmesiden er dækket af vores garanti. Garantien gælder ikke hvis man sender forkert IMEI eller vælger en forkert service, da vi ikke får refunderet gebyrer når vi sender data videre i systemet.

 

Genlåsning / re-locking

iUnlock hæfter ikke for at en operatør genlåser et IMEI, medmindre det er opgivet at vi giver en garanti. Det sker meget sjældent at en operatør låser et IMEI igen.

 

Beskyttelse af identitet

Alle oplysninger vedrørende kunder og deres telefoner bliver behandlet med omhu for at beskytte identiteter. Alle data bliver opbevaret i henhold til persondataloven og derefter slettet.

Ved at bruge iUnlock.dk giver du samtykke til at vi må sætte cookies i din browser.

Alle informationer vi opsamler gennem cookies bruges udelukkende til at analysere trends så vi kan gøre siden bedre for vores kunder.

Alle enhedsdata såsom IMEI numre bliver kun brugt med henblik på at udføre den pågældende ordre. Der videresendes ikke oplysninger til tredjeparter.